Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Zhejiang Aobang Technology Co., Ltd.
Contact Us

Shell Moulding Products

Shell moulding we provide include end housing shell, Lighting shell, circuit breaker shell, enclosure shell. We provide end cap mould, lamp housing mould, circuit breaker mould and housing mould.